logo

Bijlage Gebruikte databestanden

28 april 2014

Geloven binnen en buiten verband. Joep de Hart. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, april 2014

Gebruikte bestanden

CBS Statline

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1975-2012

European Social Survey: ESS 2012-2013 (ronde 6)

European Values Study: EVS 1881, 1990, 1999, 2008

God in Nederland: GIN 1966, 1979, 1996, 2006

International Social Survey Programme: ISSP 2008

Nederland in generatieperspectief: NIG 2010 (SCR-onderzoek)

Progressiviteit en conservatisme: 1970

Menu