logo

Gescheiden werelden?

Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland

Gescheiden werelden_web
23 oktober 2014, pdf, 5MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Mark Bovens Paul Dekker Will Tiemeijer (red.)
Publicatiedatum
30 oktober 2014
Trefwoorden
Maatschappelijke ontwikkelingNormen en waardenOpleidingsniveauSociale ongelijkheid
Aantal pagina's
260
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0734 2
Uitgever
SCP | WRR
Een gezamenlijke uitgave van het Sociaal en Cultureel Planbureau en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Loopt er een nieuwe sociaal-culturele scheidslijn door Nederland? De zuilen worden steeds meer een herinnering uit het verleden, en andere sociaal-culturele tegenstellingen treden op de voorgrond. Politiek manifesteren deze zich vooral in tegengestelde opvattingen over globaliseringskwesties als migranten en Europa en in grote verschillen in vertrouwen in de overheid. Sinds de verkiezingen van 2002 winnen partijen die ondubbelzinnig positie kiezen op deze onderwerpen flinke zetelaantallen.
Gaat het alleen maar om een verschil in politieke oriëntaties of speelt er meer? Het blijkt dat opleidingsniveaus veel verschil maken, niet alleen bij politieke opvattingen, maar ook bij mediagebruik, sociale contacten en smaakvoorkeuren. Tekent zich hier een bredere sociaal-culturele segregatie af? En is dat dan de vaak gevreesde ‘tweedeling’?

In deze verkenning werpt een breed palet van wetenschappers licht op deze actuele vragen, en presenteren zij nieuw onderzoek. Het geeft daarmee een state-of-the-art overzicht van de kennis over de hedendaagse sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland en elders. De verkenning maakt onderdeel uit van een breder scala van projecten van de adviesraden en planbureaus over het thema ‘maatschappelijke scheidslijnen’. In dat kader verscheen dit voorjaar al de WRR-verkenning Hoe ongelijk is Nederland? en brengt het SCP in december 2014 de publicatie Verschil in Nederland - Sociaal en Cultureel Rapport 2014 uit.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / Gescheiden werelden?

Menu