logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Gescheiden werelden? Een verkenning van sociaal-culturele scheidslijnen. Mark Bovens, Paul Dekker, Wil Tiemeijer (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, oktober 2014

Gebruikte bestanden in de SCP-hoofdstukken 5 en 6

CBS Statline

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2010/3 en 2013/1-4

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1975-2012/13

International Social Survey Programme: ISSP 1987: Social Inequality I

Nationaal kiezersonderzoek: NKO 1986 - NKO2012

Progressiviteit en conservatisme 1970

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / Gescheiden werelden? / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu