logo

Hulp geboden

Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp

Hulp geboden
01 september 2014, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Mirjam de Klerk Alice de Boer Sjoerd Kooiker Inger Plaisier Peggy Schyns
Publicatiedatum
18 september 2014
Trefwoorden
GezondheidInformele zorgMantelzorgMensen met een beperkingVrijwilligerswerkZorg
Aantal pagina's
195
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0721 2
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2014-27

De hulpverlening aan mensen met beperkingen staat voor grote veranderingen. Mensen die hulp nodig hebben, zullen meer beroep doen op personen uit hun omgeving. Wat zijn de mogelijkheden van mantelzorgers en vrijwilligers en waar liggen de grenzen? Deze kwesties zijn besproken in zestien groepsgesprekken met mantelzorgers, vrijwilligers, mensen die geen informele hulp geven en medewerkers in de zorg. In vijf gemeenten hebben groepsgesprekken plaatsgevonden met mensen die betrokken zijn bij de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers.

Uit de verhalen van de betrokkenen komen zowel de mooie als de zware kanten van het helpen naar voren. Besproken is ook de behoefte aan goede begeleiding en ondersteuning, en wat ervoor nodig is om die te leveren. Deze verkenning biedt aandachtspunten voor gemeenten en andere geïnteresseerden die met informele hulpverleners werken of in contact komen.

Dit rapport is opgesteld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is een vervolg op de publicatie Informele zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg uit juni 2013.

Mirjam de Klerk, werkzaam bij de sector Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding (ZET) van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), doet onderzoek naar informele hulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning, zorggebruik en participatie van mensen met beperkingen. Alice de Boer (eveneens van de sector ZET) onderzoekt het aanbod van informele hulp en het gebruik van zorg. Sjoerd Kooiker (sector ZET) richt zich op de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor gezondheid en zorg. Inger Plaisier (sector ZET) bestudeert thuiszorg, (psychische) gezondheid en ouderenmishandeling. Peggy Schyns, werkzaam bij de sector Participatie, Cultuur en Leefomgeving van het SCP, doet onderzoek naar duurzaamheid, burgerparticipatie, subjectief welbevinden en politiek cynisme.

Menu