logo

Huwelijksmigratie in Nederland

Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten

Huwelijksmigratie in Nederland
02 september 2014, pdf, 7MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Leen Sterckx Jaco Dagevos Willem Huijnk Jantine van Lisdonk
Publicatiedatum
29 oktober 2014
Trefwoorden
ImmigratieIntegratieLeefsituatieNiet-Westerse MigrantenSociale problemenVluchtelingen
Aantal pagina's
369
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0702 1
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2014-22

Als een in Nederland gevestigde man of vrouw een relatie aangaat met een partner van over de grens en het paar besluit samen in Nederland een bestaan op te bouwen, noemen we dat huwelijksmigratie. De buitenlandse partner die voor een duurzame relatie naar Nederland verhuist, is dan de huwelijksmigrant. In deze publicatie brengen we huwelijksmigranten cijfermatig in beeld, maar laten we bovenal henzelf en hun partners aan het woord. Het SCP hield interviews en voerde gesprekken met focusgroepen bestaande uit huwelijksmigranten en partners van uiteenlopende herkomst. Dit rapport is een verslag van hun directe ervaringen. Aan bod komen de motieven van mensen om te kiezen voor een partner over de grens, hun overwegingen om naar Nederland te migreren, hun ervaringen met de migratieprocedure, het stichten van een gezin, het zoeken naar werk en het opbouwen van een leven in Nederland. Ook besteden we aandacht aan de donkere kanten daarvan: het verhoogde risico in aanraking te komen met huiselijk en eer gerelateerd geweld, verlating en huwelijkse gevangenschap.

Leen Sterckx is socioloog en was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de afdeling Onderwijs, Minderheden en Methodologie (OMM) van het SCP. Haar expertise ligt op het terrein van kwalitatief onderzoek en partnerkeuze, gezinsvorming en gemengde huwelijken van migranten en hun nakomelingen. Jaco Dagevos is hoofd van de afdeling OMM van het SCP. Willem Huijnk (OMM) is kwantitatief onderzoeker naar de integratie van verschillende migrantengroepen. Jantine van Lisdonk is eveneens wetenschappelijk medewerker van OMM, gespecialiseerd in kwalitatief onderzoek naar seksuele en etnische minderheden.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / Huwelijksmigratie in Nederland

Menu