logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Huwelijksmigratie in Nederland. Achtergronden en leefsituatie van huwelijksmigranten. Leen Sterckx, Jaco Dagevos, Willem Huijnk en Jantine van Lisdonk. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, oktober 2014

Gebruikte bestanden

CBS-gegevens: zie bijlage B van de publicatie

CBS Statline

Survey integratie minderheden: SIM 2011

Survey integratie nieuwe groepen: SING 2009

 

Menu