logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Jaarrapport integratie 2013. Participatie van migranten op de arbeidsmarkt. Willem Huijnk, Mérove Gijsberts, Jaco Dagevos. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, februari 2014

Gebruikte bestanden

Bijstandpersoonbus: bewerkingen op door het CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende personen met een bijstandsuitkering; zie documentatie (pdf) op de CBS-site

CBS bevolkingsstatistieken; zie kerncijfers op de CBS-site

CBS Statline

Enquête beroepsbevolking: EBB 2001-2012

Inkomenspanelonderzoek: IPO 2000-2011

Schoolverlatersinformatiesysteem: SIS 2001-2012

Sociaal statistisch bestand: SSB 2000-2012

Survey integratie minderheden: SIM 2011

WO-Monitor: 2007-2009 en 2011

 

Menu