logo

Kansen voor vakmanschap in het mbo

Een verkenning

Kansen voor vakmanschap in het mbo
07 januari 2014, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Monique Turkenburg m.m.v. Lenie van den Bulk (CED-groep) Ria Vogels (SCP)
Publicatiedatum
23 januari 2014
Trefwoorden
BeroepsonderwijsMBOOnderwijsOpleidingsniveau
Aantal pagina's
77
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0637 6
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2014-01

Het begrip vakmanschap roept allerlei associaties op. Maar wat verstaan degenen die in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) opleiden voor vakmanschap en de mbo-studenten daar zelf onder? Spreekt vakmanschap hen aan, en wordt door meer focus op vakmanschap het mbo aantrekkelijker?

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de betekenis van vakmanschap voor het mbo verkend. De verkenning richt zich op drie sectoren in het mbo: de techniek, de zorg, en de kleine specialistische beroepsgroepen. Het perspectief van het onderwijsveld zelf stellen wij centraal. De betrokkenen spreken zich uit over de huidige aantrekkelijkheid van het mbo, over wat zij van vakmanschap vinden en wat de betekenis daarvan is voor het mbo. Ten slotte wordt de balans opgemaakt.

Het SCP heeft voor deze verkenning samengewerkt met dr. Lenie van den Bulk van de CED-groep.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / Kansen voor vakmanschap in het mbo

Menu