logo

Kostenverschillen in de jeugdzorg

Een verklaring van verschillen in kosten tussen gemeenten

Kostenverschillen in de jeugdzorg_web
05 december 2014, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Michiel Ras Evert Pommer Klarita Sadiraj
Publicatiedatum
05 december 2014
Trefwoorden
GemeentenJeugdzorgKosten-batenanalyseOverheidsuitgaven
Aantal pagina's
48
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0554 6
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2014-40

Elektronische publicatie, alleen te downloaden als pdf.

De jeugdzorg wordt op 1 januari 2015 overgeheveld naar het regime van de Jeugdwet. Bij deze decentralisatie worden de middelen (circa 3,9 miljard euro) in 2015 op historische basis over gemeenten verdeeld. Vanaf 2016 is het streven om de middelen voor jeugdhulp steeds meer met behulp van objectieve gemeentelijke kenmerken te verdelen. Hiervoor heeft het SCP een verklaringsmodel opgesteld dat laat zien welke factoren de verschillen in historische kosten per gemeente kunnen verklaren. Deze zijn geselecteerd op basis van wetenschappelijke literatuur en hebben betrekking op risicokenmerken van de bevolking die het beroep op jeugdzorg kunnen verklaren. Deze risicokenmerken blijken de verschillen in kosten per kind vrij goed te kunnen verklaren. Ruim driekwart van de verschillen in jeugdzorgkosten tussen gemeenten kan worden verklaard. De sociaaleconomische kenmerken verklaren ongeveer 60% van de verschillen. De sociaal‑demografische kenmerken verklaren nog eens 25%. Kleinere bijdragen worden geleverd door stedelijkheid (9%) en ouders met psychische medicatie (6%). Het toevoegen van de kenmerken regio en de aanwezigheid van aanbieders in de analyse maakt de verklaring van de verschillen iets beter.  Deze uitkomsten bieden goede aanknopingspunten voor het door Cebeon te ontwikkelen verdeelmodel.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / Kostenverschillen in de jeugdzorg

Menu