logo

Leergeld

Veranderingen in de financiële positie van het voortgezet onderwijs en verschillen tussen schoolbesturen

Leergeld
22 mei 2014, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Lex Herweijer Evelien Eggink Evert Pommer Jedid-Jah Jonker m.m.v. Ingrid Ooms Saskia Jansen
Publicatiedatum
30 juni 2014
Trefwoorden
DoelmatigheidKosten-batenanalyseProductiviteitVoortgezet onderwijs
Aantal pagina's
80
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0708 3
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2014-16

Enkele jaren geleden ontstonden er financiële problemen in het voortgezet onderwijs. Veel schoolbesturen kregen te maken met tekorten. Wij onderzochten hoe de inkomsten en uitgaven van het voortgezet onderwijs zich hebben ontwikkeld sinds het eind van de jaren negentig. En hoe dit zich verhoudt tot het aantal leerlingen, de inzet van personeel en materiaal en de beloning van het personeel.
Ook stelden wij vast wat de verschillen waren in financiële positie van schoolbesturen. Een belangrijke vraag was of kunnen rondkomen met de beschikbare fondsen samenhangt met bijvoorbeeld de omvang of het soort voortgezet onderwijs dat een bestuur aanbiedt. Ook onderzochten wij of het ontstaan van tekorten heeft te maken met de manier waarop besturen het geld hebben besteed.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Algemene Rekenkamer

 

Menu