logo

Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning

Uitdagingen voor adaptief energie-innovatiebeleid

Monitor_Duurzaam_Nederland_verkenning
24 november 2014, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Jeroen Boelhouwer Anja Steenbekkers Andries van den Broek en anderen
Publicatiedatum
25 november 2014
Aantal pagina's
76
ISBN/ISSN/anders
978-94-91506-84-0
Uitgever
CPB, PBL en SCP

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog. Nederlanders zijn in het algemeen tevreden over hun materiële en sociale omstandigheden. De manier waarop we deze levenskwaliteit bereiken, lijkt echter geen stand te kunnen houden voor volgende generaties en veroorzaakt bovendien milieuproblemen in binnen- en buitenland. Voor een duurzaam Nederland en een efficiënt gebruik van schaarser wordende natuurlijke hulpbronnen, speelt innovatie een belangrijke rol.

In deze Verkenning van de Monitor Duurzaam Nederland staat energie-innovatie centraal. Daarvan wordt een belangrijke bijdrage verwacht aan een CO2-arme energievoorziening in 2050. Het huidige overheidsbeleid heeft echter vooral aandacht voor energie- en klimaatdoelen voor 2020 en nauwelijks voor de periode daarna. De ontwikkeling van innovatieve, nu nog (te) dure energieopties voor de lange termijn is daardoor te beperkt. Dat vermindert de kans op een succesvolle overgang naar een CO2‑arme energievoorziening. Ook het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor deze overgang krijgt nog weinig aandacht. Recente burgerinitiatieven bieden een belangrijk aanknopingspunt om het draagvlak onder de bevolking voor andere energietechnieken te vergroten. Sociale innovatie is gebaat bij meer ruimte voor experimentele projecten.


 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / Monitor Duurzaam Nederland 2014: Verkenning

Menu