logo

Ouderenmishandeling

Advies over onderzoek naar aard en omvang van misbruik van en geweld tegen ouderen in afhankelijkheidsrelaties

Ouderenmishandeling
10 juli 2014, pdf, 487kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Inger Plaisier Mirjam de Klerk
Publicatiedatum
10 juli 2014
Trefwoorden
GeweldMantelzorgOuderenSociale problemenVeiligheid
Aantal pagina's
60
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0716 8
Volgnummer
2014-21

Deze publicatie is alleen verkrijgbaar als pdf

Ouderen die afhankelijk zijn van anderen, zowel thuiswonend als wonend in een zorginstelling, kunnen slachtoffer zijn van materiele uitbuiting of al dan niet opzettelijke mishandeling. Hoeveel ouderen hiervan slachtoffer zijn is onduidelijk. Het meest recente onderzoek stamt uit de jaren negentig. Schaamte, onwetendheid en de afhankelijke positie van het slachtoffer spelen, net als bij kindermishandeling en geweld tegen vrouwen, een belangrijke rol bij ouderenmishandeling. Dat maakt het fenomeen moeilijk bespreekbaar en te onderzoeken. Dit advies, dat is geschreven op het verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport , beschrijft of onderzoek naar omvang en aard van ouderenmishandeling zinvol is en hoe dat onderzoek vorm zou kunnen krijgen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / Ouderenmishandeling

Menu