logo

Replicatie van het meetinstrument voor sociale uitsluiting

Replicatie van het meetinstrument voor sociale uitsluiting
15 april 2014, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Stella Hoff
Publicatiedatum
17 april 2014
Trefwoorden
ArmoedeParticipatieSociale uitsluiting
Aantal pagina's
63
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0674 1
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2014-11

Deze publicatie is alleen elektronisch verkrijgbaar, als pdf.

Sociale uitsluiting is een verschijnsel met veel aspecten: achterstanden op het gebied van sociale participatie, beperkte toegang tot sociale grondrechten, bemoeilijkte culturele of normatieve integratie en materiële problemen. Sinds 2004 verrichtte het SCP verscheidene studies naar sociale uitsluiting, onder andere om een goed meetinstrument voor dit fenomeen te ontwikkelen. Inmiddels is er een lijst met vijftien vragen die gezamenlijk sociale uitsluiting zou moeten kunnen meten.
 
Met dit onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de gebruiksmogelijkheden van deze nieuwe index. We gaan na hoe het cluster van deze vijftien items zich gedraagt nu het een zelfstandig meetinstrument vormt en geen onderdeel is van een veel langere enquête. Wij onderzoeken ook of de index geschikt is voor meten van deze uitsluiting bij migranten.

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / Replicatie van het meetinstrument voor sociale uitsluiting

Menu