logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Rijk geschakeerd. Op weg naar de participatiesamenleving. Kim Putters. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2015

Gebruikte bestanden

CBS Statline

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008/1 - 2014/1

Culturele veranderingen in Nederland: CV 2008/2009, 2010/2011

Eurobarometers: 1976-2013

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / Rijk geschakeerd / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu