logo

Samenvatting en conclusies van Sterke steden, gemengde wijken

Bevolkingsdynamiek in Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Groningen, 1999 tot en met 2008

Samenvatting en conclusies van Sterke steden, gemengde wijken
13 januari 2014, pdf, 266kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Jeanet Kullberg Matthieu Permentier m.m.v. Emily Miltenburg
Trefwoorden
BevolkingDemografieGemeentenStedenWijken
Aantal pagina's
22
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0696 3
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2014-4

Deze publicatie is alleen elektronisch verkrijgbaar.

Deze studie is een aanvulling op de verschenen rapporten Wonen Wijken en Interventies (Wittebrood en Permentier, 2011) en Werk aan de Wijk (Permentier, Kullberg en Van Noije, 2013) die beide op verzoek van het ministerie van BZK zijn uitgebracht. In deze SCP-publicaties stonden centraal de aandachtswijken  en de verschillende beleidsinterventies om daar de leefbaarheid te verbeteren.
In deze achtergrondstudie laten we de bevolkingsdynamiek in enkele steden meer integraal zien. We kijken naar trends in de verhuisstromen tussen stad en randgemeenten in de stadsgewesten Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en Groningen en naar demografische processen in de stadswijken van Amsterdam en Rotterdam.
Deze studie is geen beleidsevaluatie, maar grijpt wel terug op het beleidsdiscours over versterking van de sociaal-economische positie van steden ten opzichte van randgemeenten en over sociale menging binnen stadswijken zoals dat binnen het grotestedenbeleid werd gevoerd. Die beleidsdiscussies hebben bepaald welke groepen er in deze rapportage worden uitgelicht. Er is aandacht zowel voor de stad in de regionale context als voor de processen van segregatie binnen de steden. Die worden in twee afzonderlijke hoofdstukken (3 en 4) geschetst.
Dit rapport is geheel gebaseerd op de gegevens die in de twee verschenen studies ten grondslag lagen aan analyses van verhuisbewegingen en processen van sociale vooruitgang van bewoners van de G31. Het Sociaal Statistisch Bestand biedt de mogelijkheid om dit aan de hand van registratiegegevens te onderzoeken. 

De analyses in dit rapport zijn uitgevoerd met gegevens van 1999 tot en met 2008 en zijn dus niet actueel. Dat is de overweging om ze als achtergronddocument bij de verschenen SCP-publicaties over de aandachtswijken te presenteren. Ze geven bevolkingstrends weer zoals die aan de vooravond van de woningmarktcrisis optraden. We hebben het vermoeden dat de crisis ze weliswaar afremde, doordat de verhuisdynamiek werd ingedamd, maar ze zijn niet wezenlijk omgebogen.

Op de website staan als afzonderlijke documenten:

- De samenvatting en conclusies
- Bijlage Sterke steden, gemengede wijken: De kernhoofdstukken 1 tot en met 4 met hun bijlagen

Alle documenten zijn alleen als pdf verkrijgbaar.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / Samenvatting en conclusies van Sterke steden, gemengde wijken

Menu