logo

Uitstappers en doorzetters

De persoonlijke en sociale context van sportdeelname en tijdsbesteding aan sport.

Uitstappers en doorzetters
07 april 2014, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Annet Tiessen-Raaphorst (red.) Remko van den Dool Ria Vogels
Publicatiedatum
07 april 2014
Trefwoorden
ParticipatieSportTijdsbestedingVrije tijd
Aantal pagina's
110
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0700 7
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2014-8

Het is het streven van de overheid meer mensen in beweging te krijgen door hen te laten sporten. De sportdeelname van de totale bevolking laat de laatste jaren echter geen groei zien. Is die ambitie voor een grotere sportdeelname reëel? En hoe is deze dan te realiseren?

Er is meer zicht nodig op de factoren die verband houden met sportdeelname en de tijdsbesteding aan sport. Pas als duidelijk is waarom die deelname niet verder stijgt, kan er nagedacht worden over het afbreken van barrières of het ondersteunen van stimulansen. In dit rapport beschrijven de auteurs de sportdeelname en tijdsbesteding aan sport met persoonskenmerken en sociale achtergronden zoals sociale contacten, beschikbare (vrije) tijd en culturele normen en waarden.
 
Sportdeelname hangt samen met wijd scala aan psychologische, sociologische en omgevingsfactoren, zo blijkt uit diverse onderzoeken. Hoe die factoren gezamenlijk de sportdeelname beïnvloeden, is nooit vastgesteld. Een sociaal-ecologisch model zou hierin kunnen voorzien, maar voor sport is er nog geen theoretische model ontwikkeld en zeker niet kwantitatief gevuld.

Dit rapport is een eerste verkenning naar de mogelijkheden om dit in de toekomst wel te gaan doen. In samenwerking met het RIVM is het SCP bezig systematisch literatuuronderzoek te verrichten naar verklarende factoren van bewegen en sporten en of die factoren van toepassing zijn in de Nederlandse situatie. Zijn ze door beleid te beïnvloeden en hoe kansrijk is die beïnvloeding dan? In het tweede kwartaal van 2014 verschijnt hierover een gezamenlijke publicatie.

De publicatie UItstappers en doorzetters staat los van de reeks Rapportages sport. Daarvan verschijnt de volgende editie in december 2014.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / Uitstappers en doorzetters

Menu