logo

Verenigd in verandering

Grote maatschappelijke organisaties en ontwikkelingen in de Nederlandse civil society

Verenigd in verandering
12 november 2014, pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Hanneke Posthumus Josje den Ridder Joep de Hart
Publicatiedatum
27 november 2014
Trefwoorden
Civil societyMaatschappelijke ontwikkelingSociale cohesieVrijwilligerswerk
Aantal pagina's
232
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0725 0
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2014-34

Het belang van burgers die zich verenigen in maatschappelijke organisaties wordt breed onderkend: organisaties verbinden mensen met elkaar, met de maatschappij en met de politiek. Maar hoe gaat het eigenlijk met die maatschappelijke organisaties in Nederland? Kloppen de sombere verwachtingen dat grote organisaties het moeilijk hebben en steeds meer leden en donateurs verliezen? Of valt dat mee en is er in Nederland nog steeds een vitaal en breed middenveld?
Die vraag wordt in deze studie beantwoord voor grote maatschappelijke organisaties (meer dan 50.000 leden). Een breed scala aan organisaties –  van goede doelen tot sportbonden, en van consumentenorganisaties tot politieke partijen –  wordt in kaart gebracht. Vragen die aan de orde komen: hoe hebben de leden- en donateursaantallen zich op de langere termijn (sinds 1980) en korte termijn (sinds de economische crisis, vanaf 2009) ontwikkeld? En: hoe ervaren de organisaties de veranderingen waarmee zij te maken hebben zelf?
Speciale aandacht wordt geschonken aan drie organisatietypen die de laatste decennia hun ledental zagen krimpen: politieke partijen, vakbonden en kerken. Hoe kijken vertegenwoordigers van deze organisaties daar tegenaan? Zien zij nog toekomst voor zichzelf en voor het ledenmodel?

Erratum:

In het oorspronkelijke rapport Verenigd in verandering is bij de ledentallen van de sportbonden een te sterke correctie toegepast voor veranderingen in de manier van leden tellen. In de pdf-versie van het rapport op deze site is deze fout inmiddels hersteld. Bezitters van de gedrukte versie van het rapport kunnen het erratum downloaden. 


 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / Verenigd in verandering

Menu