logo

Verschil in Nederland

Sociaal en Cultureel Rapport 2014

Verschil in Nederland
09 december 2014, pdf, 14MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Cok Vrooman Mérove Gijsberts Jeroen Boelhouwer (red.)
Publicatiedatum
12 december 2014
Trefwoorden
InkomensongelijkheidMaatschappelijke ontwikkelingSociale ongelijkheid
Aantal pagina's
352
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0724 3
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2014-33

Nu de beschermende rol van de verzorgingsstaat afneemt en de eigen verantwoordelijkheid van mensen toeneemt, bestaat het risico dat verschillen tussen bevolkingsgroepen groter worden. Niet voor niets gaf dit kabinet zijn regeerakkoord als titel ‘Bruggen slaan’. Dat wijst op ongerustheid over groeiende tegenstellingen. In dit Sociaal en Cultureel Rapport gaan we na hoe het anno 2014 feitelijk zit met verschillen tussen bevolkingsgroepen. Klopt het dat de tegenstellingen verscherpen in allerlei domeinen? Nemen de levenskansen van bepaalde groepen af? Welke tegenstellingen ontwaren de Nederlanders zelf en waar plaatst men zichzelf op de maatschappelijke ladder?

In ons onderzoek hebben we verbanden gelegd tussen vele aspecten van het leven, zowel economisch als sociaal, politiek en cultureel. Dat doen we met bestaand en nieuw empirisch materiaal. Voorjaar 2014 is de enquête Verschil in Nederland (ViN) gehouden onder een representatieve steekproef van bijna 3000 Nederlanders. Nieuwe gegevens over de relatie tussen fysieke en mentale eigenschappen en kansen op de arbeidsmarkt hebben we verkregen via een experimentele vignettenstudie.

 

De hoofdzaken van het Sociaal en Cultureel Rapport 2014

10 december 2014, pdf, 2MB

Download dit bestand

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / Verschil in Nederland

Menu