logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Verschil in Nederland. Sociaal en Cultureel Rapport 2014. Cok Vrooman, Jeroen Boelhouwer, Mérove Gijsberts (red.) Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2014

Gebruikte bestanden

Arbeidsaanbodpanel: AAP 2010-2012

CBS Statline

Culturele veranderingen in Nederland: 1975-2012/2013

Enquête beroepsbevolking: EBB 1992-2013

Ervaren discriminatie: ErDis 2013

Eurobarometers: EB 1970-2002, voorjaarsmetingen EB 1959-1977

Geomarktprofielen: GMP 1998, 2002, 2006, 2010

Inkomenspanelonderzoek: IPO 1989-2012

International Social Survey Programme: ISSP 1987, 2009-2013

Nationaal kiezersonderzoek: NKO 1986-2012

Sociale positie en voorzieningengebruik van allochtonen: SPVA 1998, 2002

Survey integratie minderheden: SIM 2006, 2011

Verschil in Nederland: ViN 2014

Woningbehoefte onderzoek: WBO 1981/1982, 1993/1994, 2002

Woononderzoek Nederland: WoON 2012

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / Verschil in Nederland / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu