logo

Vraag naar arbeid 2013

Opvattingen en gedrag van werkgevers ten aanzien van actuele arbeidsmarktthema’s

Vraag naar arbeid 2013
16 april 2014, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Patricia van Echtelt Jan Dirk Vlasblom Marian de Voogd-Hamelink
Publicatiedatum
13 mei 2014
Trefwoorden
ArbeidArbeidsmarktMobiliteitOuderen
Aantal pagina's
93
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0707 6
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2014-12

Flexibilisering van de arbeid, het verhogen van de arbeidsdeelname en employability zijn centrale onderwerpen in het huidige arbeidsmarktbeleid. Voor de invulling van het beleid maken overheid en sociale partners afspraken over zaken zoals scholing en arbeidsplaatsen voor diverse doelgroepen. Het is niet vanzelfsprekend dat individuele werkgevers dit ook toepassen in hun eigen organisatie. Daarom is het van belang te weten welk personeelsbeleid werkgevers voeren en hoe dit zich – tegen de achtergrond van de economische crisis – heeft ontwikkeld.

Deze publicatie brengt onder andere in kaart in hoeverre werkgevers gebruikmaken van flexibele arbeidskrachten en wat de in- en uitstroom was van personeel in verschillende bedrijfssectoren. Ook beschrijft het welk beleid werkgevers inzetten voor ‘bijzondere doelgroepen’ onder wie ouderen – en wat werkgevers doen aan scholing en de combinatie van arbeid en zorg.

Deze publicatie is gebaseerd op de gegevens uit een langlopend onderzoek onder bijna 3000 werkgevers, dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 2010 beheert. De studie wordt iedere twee jaar herhaald.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2014 / Vraag naar arbeid 2013

Menu