logo

Aanbod van arbeid 2014

Arbeidsdeelname, flexibilisering en duurzame inzetbaarheid

Aanbod van Arbeid 2014
28 januari 2015, pdf, 761kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Jan Dirk Vlasblom Patricia van Echtelt Marian de Voogd-Hamelink
Publicatiedatum
11 februari 2015
Trefwoorden
ArbeidArbeidsmarktMobiliteitParticipatieWerkloosheid
Aantal pagina's
115
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0595 9
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2015-3

Het verhogen van de arbeidsdeelname is een van de hoofddoelstellingen van het arbeidsmarktbeleid. Duurzame inzetbaarheid van werkenden staat centraal. Werkenden moeten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd blijvend en breed actief blijven op de arbeidsmarkt. Mobiliteit, scholing en een gezonde werkomgeving zijn dan onontbeerlijk. Deze publicatie beschrijft de ontwikkelingen op dit terrein zowel vanuit het perspectief van werkenden als niet-werkenden. De trends in arbeidsdeelname van verschillende groepen en de flexibilisering van de arbeidsmarkt komen ook uitgebreid aan bod.

De publicatie is gebaseerd op de gegevens uit een langlopend onderzoek onder 4500 werkenden en niet-werkenden dat het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) sinds 2010 coördineert. De studie wordt iedere twee jaar herhaald.

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2015 / Aanbod van arbeid 2014

Menu