logo

Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk

Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk web
05 maart 2015, pdf, 527kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Edith Josten Alice de Boer
Publicatiedatum
24 maart 2015
Trefwoorden
ArbeidGezondheidInformele zorgMantelzorgParticipatieZorg
Aantal pagina's
60
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0550 8
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2015-7

De overheid wil graag dat burgers meer zorg verlenen aan hulpbehoevende naasten. Denk aan het helpen van een ouder op leeftijd, of het verzorgen van een langdurig zieke partner. Tegelijkertijd streeft zij ook naar een grotere arbeidsdeelname. Maar zijn een betaalde baan en mantelzorg wel altijd te combineren? Of beconcurreren beide taken elkaar?
Dit rapport geeft meer inzicht in deze relatie. Het laat zien of het percentage werkenden dat naasten helpt de afgelopen jaren gestegen is, zoals de overheid nastreeft. Het laat ook zien of mensen die met mantelzorg beginnen hun arbeidsduur verminderen, en wat de gevolgen zijn voor hun gezondheid en ziekteverzuim. De gegevens komen uit een langlopend onderzoek van het SCP, waarin zo’n 3000-4000 werkenden en niet-werkenden worden gevolgd.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2015 / Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk

Menu