logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Concurrentie tussen mantelzorg en betaald werk. Edith Josten, Alice de Boer. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2015

Gebruikte bestanden

Arbeidsaanbodpanel: AAP 1996-2012

Menu