logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

De sociale staat van Nederland 2015. Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer, Evert Pommer, Iris Andriessen (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2015

Gebruikte bestanden

Arbeidsaanbodpanel: AAP 2006-2013

CBS Bestanden inkomen en bestedingen:
- integraal inkomensbestand: IIB 2004
- integraal huishoudens inkomen: IHI 2004-2013
- integraal persoonlijk inkomen: IPI 2004-2013
- integraal vermogensbestand: IVB 2006-2013

CBS Statistieken en registraties:
- CBS Statline 2003-2015
- maatwerkbestand Sociaal Domein 2013 (Samenloop van regelingen en voorzieningen)

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008/1 - 2015/3

Culturele veranderingen in Nederland: CV 1995-2014/15

Enquête beroepsbevolking: EBB 2004-2013

Eurobarometers: EB 83.3 (mei 2015)

European Social Survey: ESS 2004 - 2014/2015 (2e tot en met 7e ronde)

European Union - Statistics on Income and Living Conditions: EU-SILC 2012

Eurostat: 2003-2015

Gezondheidsenquêtes: GE 2002-2014 

Inkomenspanelonderzoek: IPO 2004-2013

Integrale veiligheidsmonitor: IVM 2008-2011

Mediatijdbestedingsonderzoek - Media:Tijd: 2013

Nationale enquête arbeidsomstandigheden: NEA 2007-2013

Survey of Health, Ageing and Retirement: SHARE 2013/2014 (ronde 5)

SCP Leefsituatie-index: SLI 2004 - 2014/2015

Tijdbestedingsonderzoek: TBO  2000, 2006, 2011

Veldkampladder: 2007-2015
Respondenten krijgen verschillende selecties van tien uit 64 doeleinden voorgelegd die ze moeten ordenen . De prioriteitenlijstjes worden vervolgens gecombineerd tot een ordening van alle 64 doeleinden. Dit onderzoek is van 2007-2010 uitgevoerd door het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) en vanaf 2011 door het SCP als onderdeel van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB).

Verschil in Nederland - enquête Sociale scheidslijnen: ViN 2014

Veiligheidsmonitor: VM 2012-2014

Veiligheidsmonitor Rijk: VMR 2005-2008

Woningbehoefte onderzoek: WBO 2002

Woononderzoek Nederland: WoON 2006, 2009, 2012

World Bank data: 2002, 2013
Het bestand van de World Development Indicators (WDI) biedt een uitvoerige selectie van economische, sociale en milieu-indicatoren, gesteund op gegevens van de Wereldbank en ruim 30 partnerinstellingen. Het bestand omvat ruim 900 indicatoren voor 210 economieën, met gegevens die teruggaan tot 1960.

en verder registratiegegevens van uiteenlopende organisaties.

 

Menu