logo

Dichtbij huis

Lokale binding en inzet van dorpsbewoners

Dichtbij huis
05 januari 2015, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Lotte Vermeij m.m.v. Anja Steenbekkers
Publicatiedatum
19 januari 2015
Trefwoorden
LeefbaarheidLeefomgevingLokaal beleidParticipatiePlattelandSociale cohesie
Aantal pagina's
145
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0722 9
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2014-28

De overheid laat steeds meer taken in de lokale omgeving over aan burgers. Maar door mobiliteit en communicatiemiddelen is deze lokale omgeving een steeds kleiner onderdeel van hun leven gaan vormen. Het is dan ook de vraag in hoeverre hedendaagse Nederlanders wel betrokken zijn bij hun buurt of dorp en zij zich aangesproken voelen door de nieuwe verantwoordelijkheden die hen dichtbij huis worden toegedicht.
Deze studie onderzoekt de verschillende manieren waarop dorpsbewoners met hun dorp verbonden zijn en gaat tevens in op het belang van deze lokale binding voor de inzet van bewoners voor lokale doelen. Ook wordt de vraag beantwoord in hoeverre dorpen van elkaar verschillen in de mate waarin bewoners zich inzetten voor hun omgeving . Naarmate bewoners meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun lokale omgeving is de kwaliteit van deze omgeving ook steeds meer van bewoners afhankelijk. Verschillen tussen dorpen in bewonersinzet kunnen daarom bestaande ruimtelijke ongelijkheden versterken.
De studie maakt gebruik van het databestand Sociaal Vitaal Platteland. Hieraan namen ruim 7000 bewoners deel van buitengebieden en kleine dorpen (<3000 inwoners).

Menu