logo

Informele hulp: wie doet er wat? - Rapport

Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014

Informele hulp: wie doet er wat?
26 november 2015, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Mirjam de Klerk Alice de Boer Inger Plaisier Peggy Schyns Sjoerd Kooiker
Publicatiedatum
15 december 2015
Trefwoorden
Informele zorgVrijwilligerswerkZorg
Aantal pagina's
260
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0769 4
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2015-35

In de zorg staat de hulp van het eigen netwerk op dit moment volop in de belangstelling. Wat kunnen mensen voor elkaar doen wanneer iemand vanwege gezondheidsproblemen hulp nodig heeft? En wat doen zij al?
In deze publicatie beschrijven we wie er informele hulp geven. Het betreft dan mantelzorgers, mensen die elkaar bij de start van de hulp al kennen. Familie, vrienden of buren, maar ook vrijwilligers in de zorg of ondersteuning. Wat zijn hun ervaringen met het geven van hulp? Aan wie geven zij hulp, waarom doen ze dat, met wie delen zij die hulp en krijgen zij hierbij ondersteuning? En in hoeverre zijn mensen die geen informele hulp geven bereid en in staat om anderen te helpen? Op basis van een enquête onder 7000 Nederlanders beantwoorden we deze vragen.

Dit onderzoek heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is een vervolg op twee publicaties: Informele zorg in Nederland; een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg (juni 2013), en: Hulp geboden. Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hulp, dat is gebaseerd op de uitkomsten van groepsgesprekken (september 2014).

Zie ook: Informele hulp: wie doet er wat? Kerncijfers

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2015 / Informele hulp: wie doet er wat? - Rapport

Menu