logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Informele hulp: wie doet er wat? Omvang, aard en kenmerken van mantelzorg en vrijwilligerswerk in de zorg en ondersteuning in 2014. Mirjam de Klerk, Alice de Boer, Inger Plaisier, Peggy Schyns, Sjoerd Kooiker. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2015

Gebruikte bestanden

Culturele veranderingen in Nederland: CV 2010/2011, 2014/2015

Informele zorg: IZG 2014

 
Menu