logo

Jeugdzorg: verschil tussen budget en contract in de regio Zuidoost Noord-Brabant

Jeugdzorg ZO Brabant
22 oktober 2015, pdf, 102kB
Auteur(s)
Klarita Sadiraj
Publicatiedatum
23 oktober 2015
Trefwoorden
GemeentenJeugdzorg

Deze uitgave is alleen als pdf te downloaden van de website.

Dit is een vergelijking van de uitkomsten van het historisch budget in de Meicirculaire 2014 en berekeningen die door het SCP zijn uitgevoerd met behulp van gegevens van de instellingen die in deze jeugdzorgregio actief zijn. Het SCP heeft het historisch budget in de Meicirculaire 2014 vastgesteld, en was daarom de enige instelling die de budgetvergelijking  kon maken. De betrokken instellingen leverden de gegevens over de cliënten die in 2012 provinciale jeugdzorg ontvingen aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat stelde deze gegevens vervolgens geanonimiseerd beschikbaar aan het SCP voor nadere analyse. Die was nodig, omdat de instellingen in deze jeugdzorgregio in 2012 meer jeugdigen in residentiële zorg hadden verwacht dan uit de publicatie van het CBS op de Statline blijkt.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2015 / Jeugdzorg: verschil tussen budget en contract in de regio Zuidoost Noord-Brabant

Menu