logo

Jongeren en seksuele oriëntatie

Ervaringen van en opvattingen over lesbische, homoseksuele, biseksuele en heteroseksuele jongeren

Jongeren en seksuele oriëntatie
06 januari 2015, pdf, 2MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Lisette Kuyper
Publicatiedatum
16 januari 2015
Trefwoorden
HomoseksualiteitJongerenLeefsituatieSeksualiteit
Aantal pagina's
146
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0727 4
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2014-35

Het Sociaal en Cultureel Planbureau voert regelmatig onderzoek uit naar lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) individuen. In het huidige rapport staan jongeren in Nederland centraal. Het onderzoek richt zich op twee zaken: de houding van jongeren tegenover LHBT-zaken en de overeenkomsten en verschillen in de leefsituatie, leefstijl en het welzijn tussen LHB en heteroseksuele jongeren en de verklaringen daarvoor. Die houding van Nederlandse jongeren lijkt met de jaren positiever te worden, maar hangt wel af het specifieke onderwerp. Vriendschappen met LHB’ers bijvoorbeeld zijn meer geaccepteerd dan twee jongens die met elkaar zoenen. De verschillen in leefsituatie, leefstijl en welzijn zijn talrijker dan de overeenkomsten en pakken negatief uit voor de LHB-jongeren. Belangrijke verschillen doen zich voor in de relatie met de ouders, schoolbeleving (zoals pesten en spijbelen), middelengebruik (zoals roken en drugsgebruik) en psychische problemen (zoals emotionele en gedragsproblemen of suïcidaliteit). Er zijn juist geen verschillen in de beleving van hun vriendenkring. De verschillen hangen samen met algemene risicofactoren en met LHB-specifieke risicofactoren (zoals het meemaken van homonegatieve reacties).

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2015 / Jongeren en seksuele oriëntatie

Menu