logo

Keuzeruimte in de langdurige zorg

Veranderingen in het samenspel van zorgpartijen en cliënten. Een rapport van CPB en SCP.

Keuzeruimte in de langdurige zorg
21 oktober 2015, pdf, 971kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Mariëlle Non Ab van der Torre Esther Mot Evelien Eggink Pieter Bakx Rudy Douven
Publicatiedatum
22 oktober 2015
Trefwoorden
GezondheidszorgLangdurige zorgOverheidsbeleidWMO
Aantal pagina's
166
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0762 5
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2015-29

Publicatie is na verschijnen alleen digitaal verkrijgbaar en te downloaden als pdf

Door de hervormingen in de langdurige zorg die 1 januari 2015 zijn ingevoerd, is er veel veranderd voor cliënten en partijen die de zorg organiseren of aanbieden (gemeenten, zorgverzekeraars, -kantoren en -aanbieders, en het Centrum Indicatiestelling Zorg). De regelgeving is sterk gewijzigd, waardoor ook financiële en andere prikkels zijn veranderd. Verantwoordelijkheden en financiële risico’s liggen deels bij andere partijen dan voorheen, het onderzoek naar wie welke zorg moet krijgen is anders, etc.

Dit heeft grote gevolgen voor de organisatie en inkoop van de zorg, de samenwerking tussen zorgpartijen, de afbakening tussen regelingen en de bekostiging van investeringen, bijvoorbeeld in preventie. Ook de positie van de cliënt wijzigt. Deze kan te maken krijgen met meer en andere toegangsloketten, keukentafelgesprekken, een grotere rol voor het sociale netwerk, verscheidene aanbieders, wijzigingen van de hoeveelheid zorg en andere eigen bijdragen.

Aan de hand van een analyse van de nieuwe regels, gesprekken met zorgpartijen en kwantitatieve analyses van gegevens uit het recente verleden geven het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau aan waar mogelijkheden bestaan voor nieuwe keuzes, hoe de diverse prikkels in de nieuwe systemen die keuzes kunnen beïnvloeden, waar risico’s liggen en mogelijk beleid gevoerd kan worden.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2015 / Keuzeruimte in de langdurige zorg

Menu