logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Keuzeruimte in de langdurige zorg. Veranderingen in het samenspel van zorgpartijen en cliënten. Een rapport van CPB en SCP. Mariëlle Non (CPB), Ab van der Torre (SCP), Esther Mot (CPB), Evelien Eggink (SCP), Pieter Bakx (EUR), Rudy Douven (CPB). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, oktober 2015

Gebruikte bestanden

CBS Statline:  zie ook de beschrijving in Bijlage C van de publicatie

Centraal administratiekantoor-gegevens: CAK 2009-2012
Het CAK leverde gegevens op gemeenteniveeau over het Wmo-gebruik.

Centrum Indicatiestelling Zorg - analysebestanden: CIZ 2009-2012
Het CIZ leverde gegevens op gemeenteniveau over het aantal geindiceerde personen, onderverdeeld in personen met een voorkeur voor zorg in natura en personen met een voorkeur voor een persoonsgebonden budget (pgb).

 

Menu