logo

Langer in Nederland

Ontwikkelingen in de leefsituatie van migranten uit Polen en Bulgarije in de eerste jaren na migratie

Langer in Nederland
22 april 2015, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Mérove Gijsberts Marcel Lubbers (Radboud Universiteit)
Publicatiedatum
28 april 2015
Trefwoorden
ArbeidsmarktpositieImmigratieIntegratieLeefsituatieWesterse migranten
Aantal pagina's
116
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0571 3
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2015-8

Hoe ontwikkelt de positie van Polen en Bulgaren zich in Nederland in de eerste jaren na migratie? Informatie uit een panelonderzoek waarin Polen en Bulgaren worden gevolgd gedurende hun eerste jaren nadat ze zich in de Nederlandse bevolkingsregisters inschreven, vormt de basis voor deze publicatie. Zien we veranderingen in verblijfsintentie? Welke ontwikkelingen zien we op de arbeidsmarkt, in hun beheersing van de Nederlandse taal en in hun sociale contacten in Nederland? Treden er veranderingen op in de tevredenheid met hun leven hier en de ervaringen die ze hier opdoen?

Deze studie is een vervolg op de SCP-publicatie Nieuw in Nederland (2013) en is gedaan op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) / Directie Integratie en Samenleving.

Mérove Gijsberts is als senior wetenschappelijk medewerker verbonden aan de sector onderwijs, minderheden en methodologie van het SCP en doet onderzoek naar de positie van migrantengroepen in Nederland.

Marcel Lubbers is als universitair hoofddocent verbonden aan de sectie sociologie van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2015 / Langer in Nederland

Menu