logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Maten voor gemeenten 2014. Prestaties en uitgaven van de lokale overheid in de periode 2007-2012 . Evert Pommer, Ingrid Ooms, Saskia Jansen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, maart 2015

Gebruikte bestanden

CBS Statline

In de Bijlage Taakvelden en productindicatoren staat per taakveld aangegeven waar de gegevens vandaan komen. Er zijn geen surveybestanden gebruikt.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2015 / Maten voor gemeenten 2014 / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu