logo

Media:Tijd in beeld

Dagelijkse tijdbesteding aan media en communicatie

Media tijd in beeld
03 februari 2015, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Nathalie Sonck Jos de Haan
Publicatiedatum
19 februari 2015
Trefwoorden
GebruikInternetMediaTijdsbesteding
Aantal pagina's
148
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0732 8
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2015-2

In het huidige medialandschap is het moeilijk om het mediagebruik te onderscheiden van persoonlijke communicatie. De activiteiten kunnen deels via dezelfde apparatuur en soms gelijktijdig plaatsvinden. In dit rapport presenteren we een gedetailleerd beeld van zowel het mediagebruik als van de persoonlijke communicatie via media op basis van nieuw mediatijdsbestedingsonderzoek getiteld: Media:tijd, dat eind 2013 is uitgevoerd. We beschrijven het lezen, luisteren, kijken, surfen, gamen en communiceren van de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder in alle mogelijke hoedanigheden. Bovendien gaan we in op de vraag welke media Nederlanders naast elkaar gebruiken (media-diversiteit), en welke op hetzelfde moment (media-multitasking). Ook gaan we nader in op de sociale functie van het mediagebruik.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2015 / Media:Tijd in beeld

Menu