logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Media:tijd in beeld. Dagelijkse tijdbesteding aan media en communicatie. Het culturele draagvlak 14. Nathalie Sonck, Jos de Haan. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, februari 2015

Gebruikte bestanden

Mediatijdbestedingsonderzoek - Media:Tijd: MTBO 2013

Tijdbestedingsonderzoek: TBO 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2001, 2005, 2006

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2015 / Media:Tijd in beeld / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu