logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Migranten uit Midden- en Oost-Europese landen in Nederland door de tijd gevolgd: een vergelijking tussen twee panelonderzoeken. Mérove Gijsberts. Marcel Lubbers, Jaco Dagevos, Joost Jansen, Godfried Engbersen, Erik Snel. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, mei 2015

Gebruikte bestanden

Socio-Cultural Integration Processes among new immigrants in Europe: SCIP-NL  2010/2011 en 2012/2013

Menu