logo

Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen

Een terugblik en verkenning

Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen
18 september 2015, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Freek Bucx Simone de Roos (red.)
Publicatiedatum
18 september 2015
Trefwoorden
JongerenKinderenNiet-Westerse MigrantenOpvoeding
Aantal pagina's
169
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0673 4
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2015-22

Dit rapport belicht de opvoeding van minderjarige kinderen door ouders van niet-westerse komaf. Vooral ouders en kinderen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst staan centraal. Op basis van eerder kwalitatief onderzoek en bestaande kwantitatieve onderzoeksgegevens wordt een algemeen beeld van de opvoeding in deze gezinnen geschetst. Ter actualisering en verdieping zijn er in 2015 focusgroepgesprekken gehouden met enkele migrantenouders en met professionals die werkzaam zijn in het onderwijs, de zorg of bij de gemeente.

Er is aandacht voor verschillende thema’s: Wat vinden niet-westerse migrantenouders bijvoorbeeld belangrijk in de opvoeding? Welke opvoedmethodes hanteren zij volgens henzelf en volgens de kinderen? Welke zorgen maken ouders zich en welke steun krijgen zij bij hun opvoedtaak vanuit hun omgeving? En hoe gaat het met het welzijn van migrantenkinderen en welke rol kan de opvoeding daarbij spelen?

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2015 / Opvoeden in niet-westerse migrantengezinnen

Menu