logo

Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid

Opvattingen van werkenden over aanvullende pensioenen

rapport Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid
26 augustus 2015, pdf, 797kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Stella Hoff
Publicatiedatum
26 augustus 2015
Trefwoorden
InkomenMaatschappelijke ontwikkelingPensioenenSociale zekerheidUitkeringen
Aantal pagina's
86
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0758 8
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2015-25

In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het ouderdomspensioen niet zo vanzelfsprekend is als altijd werd gedacht. Door de vergrijzing, slechte beleggingsresultaten en een lage rente is de financiƫle positie van pensioenfondsen zodanig verslechterd, dat veel van hen moesten besluiten om te korten op de pensioenuitkeringen. Ook verandert de arbeidsmarkt; mensen wisselen vaker van baan of starten als zzp-er. Het is daarom de vraag of het huidige pensioenstelsel nog wel voldoet aan de behoeften van de huidige en toekomstige werkenden.

In 2014 is, in het kader van de Nationale Pensioendialoog, met deskundigen en belangstellenden gediscussieerd over allerlei aspecten van het pensioenstelsel. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het SCP gevraagd onderzoek te doen naar het draagvlak voor solidariteit in de aanvullende pensioenen: willen mensen nog wel gezamenlijk een pensioen opbouwen? Welke maatschappelijke trends zijn daarbij relevant? En in hoeverre geven mensen de voorkeur aan collectieve of juist aan individuele pensioenregelingen? In dit rapport geven we antwoord op deze vragen.

Deze publicatie is vertaald in het Engels.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2015 / Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid

Menu