logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Verzorgd in Europa: kerncijfers 2011. Een vergelijking van de langdurige zorg van 50-plussers in zestien Europese landen. Debbie Verbeek-Oudijk, Isolde Woittiez, Evelien Eggink, Lisa Putman. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september2015

Gebruikte bestanden

Organisation for Economic Co-operation and Development - data: OECD 2015

Survey of Health, Ageing and Retirement: SHARE 2011

Menu