logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Vijf jaar Caribisch Nederland. Evert Pommer, Rob Bijl (red.). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, oktober 2015

Gebruikte bestanden

Belevingsonderzoek Caribisch Nederland: BCN 2015; zie ook Bijlage A1

CBS Omnibusenquête Caribisch Nederland: 2013
Dit onderzoek bevat informatie over het gebruik van prioritaire voorzieningen (vooral opleiding, gezondheidszorg en veiligheid); zie informatie op de CBS-site

CBS Statline: 2010-2015

POLS-Gezondheid: CBS Gezondheidsdenquête 1998

en voorts informatie uit lokale registraties, bij Nederlandse toezichthouders en overheden, en uit rapporten en overheidsdocumenten.

Menu