logo

Zicht op zorggebruik

Ontwikkelingen in het gebruik van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging tussen 2004 en 2011

Zicht op zorggebruik
27 januari 2015, pdf, 1MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Inger Plaisier Mirjam de Klerk
Publicatiedatum
10 februari 2015
Trefwoorden
GebruikGezondheidHuishoudelijke verzorgingOverheidsbeleidThuiszorg
Aantal pagina's
66
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0641 3
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2015-4

Het aantal ouderen in Nederland neemt toe en mensen met chronische aandoeningen blijven langer leven. Het is waarschijnlijk dat daarom ook het zorggebruik zal toenemen. Om kosten voor de langdurige zorg te beheersen is het beleid op dit terrein de afgelopen jaren sterk veranderd. Dat kan tot gevolg hebben dat bepaalde groepen meer, minder of andere vormen van zorg zijn gaan gebruiken.

Met dit onderzoek brengen we de recente ontwikkelingen in de extramurale zorg in beeld:  professionele huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en verpleging bij mensen thuis. Hoeveel mensen gebruiken deze ondersteuning, wie zijn zij en verandert dit gebruik? Zijn de belangrijkste determinanten van zorggebruik de afgelopen jaren veranderd? In dit onderzoek laten we zien welke verschuivingen in het gebruik van extramurale zorg hebben plaatsgevonden tussen 2004 en 2011  en of deze samenhangen met demografische, sociaal-economische en gezondheidskenmerken van de gebruikers.

Dit onderzoek heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2015 / Zicht op zorggebruik

Menu