logo

Zorg vragen of zorg dragen?

Een verkenning van de invloed van netwerken en inkomen op het gebruik van langdurige zorg door Nederlandse 55-plussers

Zorg vragen of zorg dragen
02 december 2015, pdf, 3MB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Isolde Woittiez Evelien Eggink Debbie Verbeek-Oudijk Alice de Boer
Publicatiedatum
18 december 2015
Aantal pagina's
86
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0765 6
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2015-37

Aanleiding voor deze publicatie zijn de hervormingen in de langdurige zorg. Eén van de uitgangspunten van het nieuwe beleid is dat mensen voor zorg en ondersteuning steeds vaker een beroep zullen moeten doen op hulp uit het eigen netwerk en eigen financiële middelen.
Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het SCP de rol van het sociale netwerk en inkomen bij het zorggebruik geanalyseerd. We gaan na ­­– met inachtneming van de mate van gezondheidsbeperking ­– of 55-plussers met eenzelfde hulpbehoefte ook eenzelfde zorggebruik kennen. Zo kunnen we inschatten of er zorgalternatieven bestaan. Welke mogelijkheden bieden het sociale netwerk en inkomen om langer thuis te blijven wonen? Zijn ontvangers van zorg  bijvoorbeeld in staat particuliere zorg in te kopen, of via hun netwerk informele zorg te krijgen?
Deze publicatie is vooral een ontwerp voor toekomstig onderzoek naar de mogelijkheden voor alternatieven van publiek gefinancierde zorg. Het onderzoek is immers uitgevoerd op basis van gegevens uit 2007. Die zijn gedateerd, maar recentere gegevens zijn niet beschikbaar. Niettemin biedt het waardevolle inzichten voor nu, omdat de hulpbehoeften en sociale netwerken van de groep 55-plussers in de afgelopen acht jaar niet wezenlijk zijn veranderd.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2015 / Zorg vragen of zorg dragen?

Menu