logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Beleidssignalement. Het gebruik van kinderopvang door ouders met lagere inkomens. Anne Roeters, Freek Bucx. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2016

Gebruikte bestanden

Gegevens van de Belastingdienst, bewerkt door het minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; peildatum 31 december 2012-2015

Krimp in de kinderopvang: KiK  2013

Menu