logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Burgerperspectieven 2016 | 2. Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Josje den Ridder, Wouter Mensink, Paul Dekker, Esther Schrijver. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2016

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008|1 - 2016|2

Eurobarometers: EB 69.2 (maart-mei 2008), EB 84.3 (november 2015)

 
Menu