logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Burgerperspectieven 2016 | 3. Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven. Paul Dekker, Lisanne de Blok, Joep de Hart. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, september 2016

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2008|1 - 2016|3

Eurobarometers: EB 77.3 (2012), EB 85.2 (2015)

European Social Survey: ESS 2014/2015 7e ronde

God in Nederland: Gin 2015
Dit is de vijfde editie van het GIN-onderzoek naar geloof en kerk dat in opdracht van de KRO  vanaf 1966 om de tien jaar wordt uitgevoerd onder ruim 2100 Nederlanders.

International Social Survey Programme: ISSP 2007-2010; religiemodule 2008

Lokaal Kiezersonderzoek: LKO 2016
Het LKO is een onderzoek naar lokaal stemgedrag dat deel uitmaakt van de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON) en is opgezet door de Universiteit van Amsterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het veldwerk, een aselecte steekproef van de Nederlandse bevolking (18+), is in maart 2016 uitgevoerd door Centerdata. Meer informatie over het LKO staat in  Democratie dichterbij: Lokaal kiezersonderzoek 2016 van de SKON.

 
Menu