logo

Gedeelde waarden en een weerbare democratie

Een verkenning op basis van bevolkingsenquêtes

Gedeelde waarden en een weerbare democratie
pdf, 542kB

Gerelateerde informatie

Auteur(s)
Paul Dekker Josje den Ridder
Publicatiedatum
03 mei 2016
Trefwoorden
BurgerschapNormen en waardenPublieke opinie
Aantal pagina's
43
ISBN/ISSN/anders
978 90 377 0793 9
Reeks
Publicatie
Volgnummer
2016-13

Alleen als pdf te downloaden van de SCP-site; niet verkrijgbaar in gedrukte versie.

In het politieke debat duikt om de zoveel jaar de behoefte op om vast te stellen door welke gemeenschappelijke waarden een democratische samenleving wordt gedragen. Soms uit onzekerheid over ‘wat ons nog bindt’, soms uit angst dat bepaalde groepen essentiële waarden afwijzen of zelfs gaan bestrijden. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gaat het SCP in de notitie “Gedeelde waarden en een weerbare democratie” op zoek naar gedeelde waarden in de Nederlandse samenleving. We beperken ons daarbij tot waarden van een ‘burgerlijke democratische cultuur’: een cultuur met steun voor de politieke democratie, betrokkenheid bij samenleving en politiek, en tolerantie en vertrouwen tussen burgers. Op basis van bestaande bevolkingsenquêtes kijken we in deze notitie onder andere naar opvattingen over democratie, vrijheid, gelijkheid en burgerschap.

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2016 / Gedeelde waarden en een weerbare democratie

Menu