logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Integratie in zicht? De integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken. Willem Huijnk, Iris Andriessen. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, december 2016

Gebruikte bestanden

CBS Statline

CBS Stelsel van Sociale Bestanden: SSB

Cohortonderzoek onderwijsloopbanen 5-18: COOL 2007-2008, 2010-2011 en 2013-2014

Cohortonderzoek primair onderwijs en speciaal onderwijs: PRIMA 1998/'99 - 2004/'05

Culturele veranderingen in Nederland: CV 2004-2014/2015

Enquête beroepsbevolking: EBB 1991-2015

Herkenningsdienstsysteem van het korps landelijke politiediensten: HKS 2000-2014
Jaarlijks wordt een landelijk bestand samengesteld uit de regionale Herkenningsdienstsystemen (HKS) die sinds 1986 door de politie worden gebruikt om gegevens over verdachten te registreren.
Het systeem bevat zowel aangiftegegevens van misdrijven als persoonsgegevens van de verdachten.

Inkomenspanelonderzoek: IPO 2001-2014

Sociale positie en voorzieningengebruik van allochtonen: SPVA 1991, 1994, 1998, 2002

Survey integratie minderheden: SIM 2006, 2011, 2015

Veiligheidsmonitor: VM 2012, 2015

Woningbehoefte onderzoek: WBO 2002

Woononderzoek Nederland: WoON 2006, 2009, 2012, 2015

 

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2016 / Integratie in zicht? / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu