logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Kiezen bij de kassa. Een verkenning van maatschappelijk bewust consumeren in Nederland. Peggy Schyns. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, februari 2016

Gebruikte bestanden

Eurobarometers: Flash Eurobarometer 367  (2012); Attitudes of Europeans towards building the single market for green products

European Social Survey: 2002 - 2014/2015 (ronde 1 tot en met 7)
European Social Survey Round 1 Data (2002). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data
European Social Survey Round 2 Data (2004). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data
European Social Survey Round 3 Data (2006). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data
European Social Survey Round 4 Data (2008). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data
European Social Survey Round 5 Data (2010). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data
European Social Survey Round 6 Data (2012). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data
European Social Survey Round 7 Data (2014). Data file: Norwegian Social Science Data Services, Norway – Data Archive and distributor of ESS data

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2016 / Kiezen bij de kassa / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu