logo

Bijlage Gebruikte databestanden

05 januari 2012

Lekker vrij!? Vrije tijd, tijdsdruk en de relatie met de arbeidsduur van vrouwen. Wil Portegijs, Mariëlle Cloïn, R. Roodsaz (Atria) en Martin Olsthoorn. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, februari 2016

Gebruikte bestanden

Tijdsbestedingsonderzoek: TBO 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2001, 2006, 2011

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2016 / Lekker vrij!? / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu