logo

Bijlage Gebruikte databestanden

Societal Pessimism: A Study of its Conceptualization, Causes, Correlates and Consequences. Eef Hanna Steenvoorden. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, juni 2016

Gebruikte bestanden

Continu onderzoek burgerperspectieven: COB 2012/1

European Social Survey: ESS 2006 3e ronde, 2012/2013 6e ronde
European Social Survey Round 3 Data. (2006). Data file edition 3.5. Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC: Norwegian Social Science Data Services
European Social Survey Round 6 Data. (2012). Data file edition 2.1. Norway – Data Archive and distributor of ESS data for ESS ERIC: Norwegian Social Science Data Services

Eurobarometers: EB 66.1 (september-oktober 2006) tot en met EB78.1 (november 2012)

Eurostat: 2013

Home / Publicaties / Alle publicaties / Publicaties 2016 / Societal Pessimism / Bijlage Gebruikte databestanden

Menu